ҚазҰМУ-дың жалпы медицина мектебі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 сәуірдегі № 317 қаулысымен Қазақстан Республикасының медициналық және фармацевтикалық білім беру жүйесін реформалау тұжырымдамасы қабылданды. Қабылданған Тұжырымдамаға сәйкес жоғары медицина білімі бар мамандарды даярлау «Жалпы медицина» мамандығы базалық медициналық білім беру аясында жүзеге асырылады. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша дәрігерлерді даярлау үшін түлектің негізгі құзіреттілігін анықтайтын мемлекеттік білім беру стандарты дайындалды.

2007 жылы студенттердің алғашқы тобы жалпы медицина мамандығы бойынша университетке қабылданды. Оқу үрдісіне жаңа GOSO ұрпағын енгізу және енгізу үшін жалпы медицина бөлімі құрылды.