Білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламалары – бакалавриат – мамандық 051301 «Жалпы медицина»