Образовательные программы


Международное сотрудничество


Баспа қызметі


Воспитательная работа


Студенттердің ғылыми – зерттеу жұмыстары


Ғылыми  – зерттеу жұмысы


Оқу-әдістемелік жұмыс


Кафедра құрамы


Кафедра тарихы